The Nielsen Company - Home

Opt-Out

Nielsen använder inte cookies i samtliga av våra mätprodukter och mättjänster. När Nielsen dock använder cookies för annonsering online och för publikmätning, förlitar vi oss på en och samma cookie. Genom att här ha avböjt till användningen av cookies, har du valt bort alla Nielsens produkter och tjänster för mätning av annonsering/publik online i och med att dessa är beroende av cookies i mätningssyfte. Nielsen kommer inte längre att samla in information från dig genom cookies för mätning av annonsering/publik för forskningsändamål. Nielsen kommer dock att registrera en Opt-out-cookie i syfte att sammanställa aggregerade totalsummor av opt-out-cookies, vilka kommer att inkluderas i den allmänna leveransen.

Safari- och Firefox-användare bör vara medvetna om att dessa webbläsare hindrar Nielsen från att placera ut både mät- och opt-out-cookies, vilket innebär att Nielsen endast kan registrera antalet besökare utan att kunna associera detta med den demografiska informationen. Resultatet blir därmed detsamma som när du avböjer till användningen av cookies på övriga webbläsare. Om du ändrar dig och vill delta i Nielsens digitala mätundersökning igen, går det att manuellt ändra inställningarna för din specifika webbläsare så att cookies inte blockeras och på så vis delta igen.

Vänligen notera att om du väljer att radera din opt-out-cookie måste du avböja till behandlingen på nytt. Om du vill veta mer om hur du hanterar cookies, besök https://www.allaboutcookies.org/.

Opt-In

Om du vill delta igen, vänligen klicka här.