The Nielsen Company - Home

Rezygnacja

Firma Nielsen nie wykorzystuje plików cookie we wszystkich swoich produktach i usługach pomiarowych. Tam, gdzie Nielsen wykorzystuje pliki cookie do reklamy internetowej i pomiaru oglądalności, opieramy się na tym samym pliku cookie. Rezygnując w tym miejscu, zrezygnowałeś ze wszystkich produktów i usług Nielsen dotyczących reklam online / pomiaru liczby odbiorców, które opierają się na plikach cookie do celów pomiarowych. Firma Nielsen nie będzie już zbierać od Ciebie unikalnych danych do pomiaru reklam / oglądalności na potrzeby badań zebranych za pomocą plików cookie. Nielsen odnotuje jednak, że ustawiono plik cookie rezygnacji, aby można było obliczyć i zarejestrować zagregowane sumy danych dotyczących plików cookie rezygnacji, a także uwzględni ogólne dostarczanie treści w swoich ogólnych liczbach.

Użytkownicy Safari i Firefox powinni być świadomi, że zmiany techniczne w tych przeglądarkach uniemożliwiają firmie Nielsen umieszczania zarówo ciasteczek pomiarowych, jak i umożliwiających rezygnację z badania, co oznacza, że Nielsen może zbierać informacje tylko dotyczące liczby odwiedzin bez możliwości powiązania ich z danymi demograficznymi. Działa to na tej samej zasadzie jak rezygnacja z udziału w badaniu (opt out) w innych przeglądarkach. Jeśli zmienisz zdanie i będziesz chciał uczestniczyć w cyfrowym badaniu pomiarowym Nielsena, możesz kliknąć opcję wyrażenia zgody na badanie opt back in (ZGODA NA BADANIE).

Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia pliku opt-out cookie, koniecznym będzie dokonanie ponownej rezygnacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak zarządzać plikami cookies, możesz odwiedzić naszą stronę z Polityką prywatności.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz również informacje dotyczące możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki.

Opt-In

Jeśli chcesz ponownie wyrazić zgodę na swój udział w badaniach firmy Nielsen dotyczących oglądalności online, proszę kliknąć tutaj.